Tổng đài – bộ đàm

Tổng đài – Bộ đàm

Bo-Dam-Cam-Tay-Iradio-Ir-668


Bộ Đàm Cầm Tay IRADIO IR-668

800.000 đ
900.000 đ

Bo-Dam-Kenwood-Tk-3170


Bộ Đàm KENWOOD TK-3107

1.650.000 đ
1.700.000 đ

Bo-Dam-Kenwood-Tk-2000


Bộ Đàm KENWOOD TK-2000

1.880.000 đ
2.100.000 đ

Bo-Dam-Kenwood-Tk-3102S


Bộ Đàm KENWOOD TK-3102S

1.200.000 đ
1.300.000 đ