Vân tay & Thẻ từ cảm ứng

Vân tay & Thẻ từ cảm ứng

Vân tay & Thẻ từ cảm ứng

May-Cham-Cong-Van-Tay-Wise-Eye-808


Máy Chấm Công Vân Tay + Thẻ WISE EYE 808

3.450.000 đ
3.900.000 đ

May-Cham-Cong-Van-Tay-Ronald-Jack-X628


Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ RONALD JACK X628

3.400.000 đ
3.900.000 đ

May-Cham-Cong-Ronald-Jack-X-938-C


Máy Chấm Công Vân Tay – Thẻ RONALD JACK X938-C

3.550.000 đ
3.890.000 đ